Start

En ook wij zijn begonnen…

(Hmmm, (to)maaaatjes!)

Al is het dan nog maar met de moestuin inspecteren (gelukkig zijn een aantal bedden minder overwoekerd door gras en onkruid dan verwacht), het teeltplan opmaken, de nieuwe zaden uitpakken en sorteren, de patatjes te kiemen leggen en de veldsla van de markt in potjes uitplanten :-).